We onderscheiden op dit moment drie ledensoorten:
- Ereleden; door de OMNI vastgesteld (gratis)
- Tientjes leden; vrijwilligers, coaches, trainers, bestuur- en commissieleden (€ 10,- per kw.) Aangemeld als verenigingslid bij Nevobo met code voor DWF systeem.
- Leden die actief zijn in de zaal wel of niet in competitie verband spelend (contributie op basis van leeftijd)

De contributie + kledinggeld per 1 januari 2018 (per kwartaal)*

Volleybal zaal comp 4-12 jaar pupil 12 tot 18 jaar junior 18 jaar en ouder senior
Contributie per kw.    € 30,00 € 38,25 € 47,75
Niet spelend lid     € 10,00
Als u lid bent van meerdere afdelingen binnen de OMNI vereniging dan betaalt u éénmalig de OMNI bijdrage van € 3,65 per kwartaal. De afdeling zal wel het volledige bedrag van de contributie afschrijven, de korting wordt op uw rekening teruggestort door de OMNI penningmeester.

Wijzigingen:
Indien u een ander banknummer of adreswijziging wil doorgeven, doe dat dan bij voorkeur per email naar . Het rekeningnummer voor betaling contributie is NL28 RABO 0333 5057 27 t.n.v. SV. Oeverzwaluwen volleybal

Contributie/lidmaatschap kan alleen door de leden zelf gewijzigd worden. Leden kunnen een aan/afmeld formulier en/of email aan de ledenadministratie van Volleybal sturen. Op basis daarvan kan de ledenadministratie beoordelen of aanpassing mogelijk is t.o.v. van de contributie reglementen en kwartaal termijnen.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top