De Nevobo heeft het digitaal invullen van de wedstrijden verplicht gesteld sinds seizoen 2017-2018. De teamcaptain of coach kan een uur voor de wedtrijd digitaal inloggen en de wedstrijdspelers en begeleiding toevoegen. De scheidsrechter controleerd de spelers via jullie telefoon/ipad/laptop en na de wedsrijd moeten de aanvoerders en scheidsrechter de uitslag invullen en goedkeuren.
De thuispelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen! Bij een uitwedstrijd kan men volstaan met het aanvinken van de teamspelers en begeleiding. Inloggen via: https://dwf.volleybal.nl/inloggen?target=/
Schermafdruk 2018 01 21 16.37.45
ZAALWACHTREGLEMENT
1. De zaalwacht dient te bestaan uit een verantwoordelijk persoon en een zaalwacht-scheidsrechter, die de hele avond aanwezig zijn.

ZIJ ZORGEN DAT HET WEDSTRIJDPROGRAMMA GOED VERLOOPT.
Het speelklaar maken van de velden, moet door minimaal 4 personen van de vereniging, die zaalwacht heeft, worden gedaan. Deze leden mogen de eerste wedstrijd niet spelen! De vereniging, die op zaterdag zaalwacht heeft, zorgt voor één verantwoordelijk persoon met scheidsrechterlicentie. Op zaterdag is ieder eerst genoemd team verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken en juiste hoogte stellen van de netten.
2. De zaalwachtleden moeten minstens 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
3. De zaalwacht zorgt voor het speelklaar maken en opruimen van de zaal. Alles moet terug op de plaats, die hiervoor bestemd is. Ook het wedstrijdbureau opruimen en dit brengen waar het hoort.
4. Er moet gedurende de hele avond iemand van de zaalwacht bij het wedstrijdbureau zijn.
5. Het wedstrijdformulier moet voor de wedstrijd digitaal ingevuld worden. Inloggen via: https://dwf.volleybal.nl/inloggen?target=/
6. De zaalwacht zorgt voor een vervangende scheidsrechter, als een aangewezen scheidsrechter niet is komen opdagen.
7. De zaalwacht zorgt dat de wedstrijden op tijd beginnen. Tussen einde wedstrijd en aanvang volgende wedstrijd mag maximaal 10 minuten zitten, is dit meer, dan de oorzaak vermelden op het zaalwachtformulier (puntenlijst zie volgende bladzijde) Zaalwacht schroom niet om de microfoon te gebruiken, deze is daarvoor bestemd.
8. Ongeregeldheden en bijzonderheden moeten op het dwf formulier worden genoteerd.
9. De zaalwacht zorgt ervoor dat de netten op de juiste hoogte hangen.
10. De zaalwacht mag tijdens de avond de wedstrijden verplaatsen naar een ander veld en een andere scheidsrechter aanwijzen voor een goed verloop van de avond.
11. Er kunnen geen protestzaken meer doorgegeven worden. Alles wat niet reglementair gaat kan als opmerking geplaatst worden op het wedstrijdformulier. Dit zal dan als aandachtspunt meegenomen worden door de commissie.

Let op! Boetes door nalatigheid en slordigheid van de zaalwacht komen voor rekening van het team.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top