Het seizoen ’17-’18 is in volle gang! Naast sportief bezig zijn betekent dit ook dat het tijd is om met elkaar in algemene en financiële zin terug én vooruit te kijken naar het reilen en zeilen van de vereniging. We doen dit tijdens de Algemene Ledenvergadering. Een aantal zaken die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging worden deze avond ter instemming aan de leden voorgesteld. Naast de bezetting van het algemeen bestuur betreft dit ook een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement aangaande het lidmaatschap. Leden worden onder andere middels dit bericht hierover tijdig geïnformeerd. De inhoudelijke stukken zullen tenminste twee weken voorafgaand aan de vergadering ter inzage worden gepubliceerd op de afzonderlijke websites van de vier afdelingen die SV Oeverzwaluwen rijk is: voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis. We zien u graag op:
Datum Algemene Ledenvergadering: maandag 30 oktober 2017
Tijd en locatie: 20.00 uur, kantine sporthal Sandobbe te Koudum
AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 28-11-2016
5. Bestuurswisseling
6. Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.b en 8.2.c) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)
7. Vaststellen Jaarverslag 2016-2017
8. Vaststellen Financieel verslag 2016-2017
9. Rondvraag
10. Sluiting

    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top