Terwijl velen van de leden uitgerust zijn van een welverdiende vakantie, heeft het bestuur en de TC de nodige voorbereidingen voor een nieuw seizoen grotendeels afgerond.
Besloten is om alle teams aan het begin van het seizoen een nieuwsbrief te verstrekken met de meeste relevante informatie.
Ons advies is, zeker nu het clubblad het Sweltsje niet meer verschijnt, om een keer per week de website www.volleybaloeverzwaluwen.nl te bezoeken voor de actuele informatie.


Nieuwe secretaresse volleybal
Per direct is Mirjam Boersma toegetreden tot het dagelijks bestuur in de functie van secretaresse. Mirjam is al jaren aktief voor volleybal en heeft al laten zien dat ze geknipt is voor deze functie. Mirjam is verantwoordelijk voor het volledige secretariaat i.s.m. ledenadministratie en het wedstrijdsecretariaat. 

Geen training!
Op woensdag 13 september is er i.v.m. de feestweek geen training in de sporthal.

Bijeenkomst damesteams
Er is dit jaar veel ophef geweest over de indeling van de senioren damesteams, daarom is er besloten om een bijeenkomst te plannen op maandag 18 september om 19.15 uur in de sporthal. Door de TC wordt uitleg gegeven over de gemaakte keuzes, samen met jullie proberen we tot een oplossing te komen. We verwachten dat alle dames van de seniorenteams hier aanwezig zijn.

Ledenvergadering op woensdag 11 oktober in de Klink
De ledenvergadering is dit jaar eerder dan anders, namelijk op woensdag 11 oktober in de Klink. Voor de jeugdleden starten we om 19.00 uur. De senioren verwachten we om 20.30 uur. Wij verwachten dat iedereen hier aanwezig is aangezien er veel wijzigingen besproken moeten worden die van invloed zijn op jouw lidmaatschap van volleybal. Waaronder het nieuwe bonussysteem, als je bij de ledenvergadering aanwezig bent krijg je hier alvast punten voor! De agenda zal 14 dagen vooraf op de website zichtbaar zijn.

Bonussysteem met recht op faciliteiten voor volleybal
Twee seizoenen terug is er in de ledenvergadering besloten het bonussysteem af te schaffen. Als alternatief zouden er commissies gevormd worden door de leden zelf. Helaas heeft dit niet tot de resultaten geleid die we graag gezien hadden. Daarom is er besloten om het bonussysteem weer opnieuw in te brengen, uiteraard na goedkeuring ledenvergadering. Uitleg over dit systeem wordt gegeven tijdens de ledenvergadering.

DWF
De Nevobo heeft ondertussen het DWF verplicht ingevoerd. Een wedstrijdformulier is dus niet meer nodig en kan ook niet meer ingeleverd worden. Iedereen team is zelf verantwoordelijk de DWF te activeren op een mobiel of tablet, een uur voor de wedstrijd kan je de spelers toevoegen van de tegenpartij. Je eigen team kun je vooraf instellen met een vaste basis bezetting. De meeste teams hebben vorig seizoen al met DWF gewerkt! Heb je nog vragen dan kun je het beste even op de volgende link klikken. 
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/

Nevobo (wedstrijden wijzigingen)
Door de Nevobo en andere verenigingen worden er vaak nog wedstrijden gewijzigd, dit gaat dan vaak om tijden of data die veranderen. Wij willen jullie vragen dit goed in de gaten te houden via de Nevobo site of de app. Het bestuur krijgt hier ook meldingen van, alleen als het om een last minute wijziging gaat zullen wij voor de zekerheid het team in kennis stellen. Het wedstrijdprogramma die je kan vinden op de Nevobo site is altijd de juiste! Klik op de link: https://www.volleybal.nl/?activetab=panel3

Wijzigingen spelregels Nevobo competitie
Zoals elk jaar zijn er een aantal wijzigingen om het spelplezier te verbeteren. Ook dit jaar is dat aan de orde. Op de site van de Nevobo is er een overzicht te vinden. Lees deze eens door zodat je weet waarvoor de scheidsrechter kan fluiten en er wederzijds begrip is voor een juiste beslissing.

Kleding en spelmaterialen
In de eerste trainingsweek is de tas met 6 wedstrijdballen uitgedeeld, in de 2e week komt de kledingcommissie weer langs om de wedstrijdtassen en mappen uit te delen. Iedereen dient een handtekening te zetten voor het geleverde materiaal. De jeugd leden onder de 16 jaar moeten een handtekening van een ouder of voogd vragen i.v.m. de tekenbevoegdheid. Mocht er een bal zoek raken, dan zal het team deze moeten betalen. Kosten ca. € 40 per bal. Datzelfde geldt voor de kleding die jullie van in bruikleen krijgen. Voor de training worden ballen gebruikt die in de sporthal aanwezig zijn. Er wordt na de feestweek een nieuwe kast gebouwd waar een codeslot op komt, de trainers krijgen aan het begin een code om bij de materialen te kunnen

Nieuwe kledinglijn op webshop vcoeverzwaluwenshop.nl
Momenteel zijn we bezig met een nieuwe kledinglijn, deze wordt gepresenteerd op de ledenvergadering! Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Textielstra uit Sneek.
We krijgen onder andere een eigen webshop waar je alle nieuwe kleding en aanvullende zaken kunt bestellen. We hopen binnen enkele weken de webshop online te kunnen zetten!

Aanwijzen teamcaptain
Het is van groot belang voor de interne communicatie binnen volleybal, dat er bij de eerste training direct een teamcaptain wordt aangewezen. Geef z.s.m. door wie deze taak op zich neemt. Stuur een email naar De functie teamcaptain is overigens een onderdeel van het nieuwe taken- en functie programma. Dus de eerste punten heb je als teamcapta. n al binnen!

Teamfoto voor 15 oktober
Aan het begin van de competitie willen we graag van alle teams een actuele foto op de website. Een georganiseerde fotosessie kost veel tijd en er is vast wel iemand in het team die een mooie camera op zijn telefoon heeft, wij verzoeken jullie voor 15 oktober een foto aan te leveren. Heb je een mooie foto, stuur deze dan in max. 5 MB naar:
Is er voor 15 oktober 2017 geen foto ingeleverd zonder een geldige reden dan krijgt het team een aantal negatieve punten toegewezen voor het bonussysteem.

Grote clubactie 2017
Zoals elk jaar doet de afdeling volleybal mee met de goede doelen loterij “Grote clubactie”. Er worden begin september 2017 totaal 500 loten verdeeld onder de teams vanaf meisjes A. Elk team krijgt een aantal straten toegewezen waar deze loten twv € 3 er stuk verkocht kunnen worden. Heb je geen zin om bij de deuren langs te gaan, dan mag je ze natuurlijk ook zelf kopen! De opbrengst van deze loterij komt voor 80% ten goede aan volleybal en is onderdeel van een aantal acties die de leden jaarlijks zelf moeten doen om de opbrengsten en kosten in evenwicht te houden. Ook deze actie levert per team punten voor het bonussysteem.

Scheidsrechter- en zaalwacht commissie
Om te kunnen deelnemen aan de competitie is het verplicht om binnen het team minimaal 2 leden aan te wijzen als scheidsrechter. Diegene die gaat fluiten moet een online scheidsrechter cursus hebben gedaan om te mogen fluiten in de klassen 3 en lager. Het is eventueel mogelijk om op kosten van de vereniging een cursus te volgen voor een hoger niveau. Op de Nevobo site onder menu Official staat hoe je de gratis online cursus kan oefenen en behalen. De commissie maakt een indeling, ben je verhindert dat moet je zelf voor vervanging zorgen. In geval van overmacht kun je contact opnemen met Sasja Haytema of Sanne de Jong van de commissie. Uiteraard ontvang je als scheidsrechter een mooi aantal bonuspunten!
Zodra de trainingen beginnen zullen de commissieleden de teams benaderen. Ook zal er weer een zaalwacht schema worden opgesteld. Zorg dat je binnen het team hierover goede afspraken maakt. Op wedstrijddagen moeten de velden 18.30 speelklaar zijn, dus uiterlijk 18.15 uur aanwezig zodat de teams nog tijd hebben om in te spelen.

Eerste wedstrijden starten in het weekend van 22/23 september
Reserveer alvast wat ruimte in je agenda. Vanaf het weekend 22/23 september gaan we weer wekelijks competitie spelen. Om een goede start te maken willen we graag zo compleet mogelijk de competitie in.

Communicatie
Mocht je nog vragen hebben voor volleybalzaken die niet genoemd zijn of op de website te vinden zijn, neem dan contact op met de teamcaptain. Deze kan dan in overleg met de trainer/coach de TC leden benaderen. Uiteraard mag je ook een email sturen naar .

Wij wensen jullie allen een prachtig volleybal seizoen toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en commissies volleybal.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top