De TC heeft een voorlopige indeling gemaakt voor het komend seizoen. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de specifieke wensen van de leden. Helaas kunnen we niet aan alle wensen voldoen! Voor een aantal teams is er nog een selectie indeling. De definitieve indeling zal plaatsvinden in augustus-september.

Selectie Dames 1+ 2
Danielle Zwerver, Attie Melchers, Grietsje Lyklema, Femke Kemker, Christa de Lange, Johanna Hoekstra, Hilde Lanting, Kim Haytema, Iris de Jong, Janine Kemker, Myrthe Damstra, Ilse Bles, Manja Hoekstra, Hester Buma, Britt Haytema, Mirthe Veenstra, Gerbrich Falkena, Kim Faber, Aukje Feenstra, Mathilda Busman, Marije Stilma, Maartje Smits, Jitske Lanting en Janien van der Meulen

Selectie Dames 3 + 4
Tineke de Vries, Aaltje Broersma, Anna Stilma, Fetsje Grouwstra, Kim Haytema, Petronella Grouwstra, Liesbeth Faber, Sjoerdtje de Boer, Regina Boekema, Lenie Bruggenkamp, Klasine Smit, Ilse Bouma, Linda de Jong, Rienke de Koe, Tineke Stellingwerff, Baudina van der Veer, Fenna Buma, Sanne Hoekema, Sanne Dijkstra, Wietske Koornstra, Wytske Albada en Willemieke van Dijk

Heren 1 2e klas
Luut Dijkstra, Theo v.d. Meulen, Douwe v.d. Velde, Jaap Harkema, Ype Kramer, Wim van der Meer, Kees Folkertsma, Evert van der Wal en Dick Dalman

Heren 2 3e klas
Bauke van der Goot, Niels Lanting, Jurjen van Dijk, Jelle v.d. Velde, Fimme Jan Mulder, Arko v.d. Meulen, Sytze Sjerp Hoekstra, Bokke Walter Lanting en Folkert Flapper

Heren 3 3e klas
Sjoerd Melchers, Gert Jan Baak, Bas de Kroon, Durk Abma, Durk Grouwstra, Rein Couperus, Joost van Dijk

Jongens A
Roy Veneman, Menno Kuipers, Ysbrand Galama, Jeldert Oenema, Jente Semplonius, Marco Stegenga, Giann de Goede, Johan Mous en Jacob Walinga

Meisjes A-regio
Gea Wiersma, Tjitske Busman, Nynke Galema, Manon de Jong, Claudia Fraterman, Ilse Femke de Jong, Simone Kemker en Anna de Vries

Meisjes A-rayon
Nienke Kooi, Lyanne Achterbergh, Froukje van der Veen, Lisa Nijenhuis, Lisa Douma, Femke Roosjen, Nellie Riem en Jente Rossier

Meisjes B-rayon
Arianne Nauta, Mette Laan, Vav van der Wal, Sharona Timmers, Denise Losper, Anna de Vries, Roos Fekkes en Fardau de Boer

Meisjes C-regio
Helena Achterbergh, Marrit Amsterdam, Jildau Haytema, Lyanne Haytema, Anne Douma, Romy de Jong, Sanne Haytema en Melanie Zwerver

Meisjes C-rayon
Amber Boxum, Fokelyn Hofman, Fenna Haytema, Myrthe Spoelstra, Irene Spijkerman, Esther Folkerts, Roos Marijn Rutten, Fenne Muis, Welmoed Brouwer, Dewi Jongman en Maaike Loerts
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top