VoorzitterDe OMNI SV-Oeverzwaluwen vertegenwoordigt de afdelingen Voetbal-Volleybal-Gymnastiek-Tennis, alsmede het beheer van de sporthal de Sândobbe. Mocht er iemand zijn die grotendeels aan het onderstaande profiel wil/kan voldoen, dan horen wij dat graag. Ook als jij jezelf niet geroepen voelt, mag je ons natuurlijk ook een tip geven voor een geschikte kandidaat. Je kan je richten tot de afdelingsvoorzitters of de interim secretaris van de OMNI de heer Menno van Dijk M 06-23623901.

Profiel
Binnen het bestuur van de S.V. Oeverzwaluwen is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de S.V., behoudens de taken die zijn opgedragen aan de voorzitters van de afdelingen.
De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn. De voorzitter kan de leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een der andere bestuursleden. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.


Taken:
• aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vereniging;
• leiding geven en verantwoording afleggen over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering;
• bevorderen van de samenwerking tussen de vereniging en haar afdelingen;
• zit de bestuursvergaderingen voor;
• bewaken van de voortgang en kwaliteit van de bestuurlijke onderwerpen waartoe is besloten door de organen van de vereniging;
• zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
• bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen;
• zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging;
• zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen;
• signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid
• in samenwerking met bestuur en vereniging, ontwikkelen en realiseren van het beleid en de visie van de vereniging zodanig dat de (in de statuten vastgelegde) doelstellingen van de vereniging zo goed mogelijk worden gerealiseerd en de continuïteit van de vereniging naar de toekomst toe wordt gewaarborgd;
• het in brede zin betrekken, enthousiasmeren en waarderen van de vele vrijwilligers in het bestuur, commissies, projecten en afdelingen

Eisen aan de persoon:
• goede communicatieve vaardigheden;
• affiniteit met besturen en management;
• in staat zijn zoel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en vastgesteld beleid uit te dragen;
• flexibele instelling en stressbestendig
• leiding kunnen geven;
• goede omgang met vrijwilligers
• samenbindend vermogen
• conflicterende belangen kunnen verenigen.

    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top