Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen is het nieuwe seizoen 2016-2017 volleybal aanstaande. Terwijl velen van de leden uitgerust zijn van een welverdiende vakantie, heeft het bestuur en de TC de nodige voorbereidingen voor een nieuw seizoen grotendeels afgerond.
Besloten is om alle teams aan het begin van het seizoen een nieuwsbrief te verstrekken met de meeste relevante informatie. Deze informatie staat overigens ook op de website!
Het is zeer zeker niet de bedoeling om frequent met nieuwsbrieven te strooien omdat er een actueel nieuwsitem op onze website staat. Ons advies is, zeker nu het clubblad het Sweltsje niet meer verschijnt, om een keer per week de website www.volleybaloeverzwaluwen.nl te bezoeken voor de actuele informatie.

Start trainingen maandag 29 augustus 2016
De eerste trainingen staan weer op stapel. I.s.w. met sporthalbeheer hebben we de meeste trainingen kunnen onderbrengen in de sporthal. Kijk voor een actueel overzicht op de website. (wijzigingen voorbehouden)
Op woensdag 7 september is er i.v.m. de feestweek geen training in de sporthal.

Aanwijzing teamcaptain
Het is van groot belang voor de interne communicatie, dat er bij de eerste training direct een teamcaptain wordt aangewezen. De functie teamcaptain is overigens een onderdeel van het nieuwe taken- en functie programma.

Competitie Nevobo online
De Nevobo heeft ondertussen het wedstrijdschema online gezet. Een link vind je op de onze volleybaloeverzwaluwen.nl site. Tevens zijn er mogelijkheden om het programma te downloaden, via outlook automatisch in jouw agenda te plaatsen of om af te drukken. Mis het niet, doe het nu direct!

Kleding en spelmaterialen
Voor de training worden ballen gebruikt die in de sporthal aanwezig zijn. Een week voor de competitie wordt er door de kledingcommissie een tas met kleding en een tas met 6 ballen aan het team uitgedeeld.
Aangezien er vorig jaar diverse ballen zijn weggeraakt, is er besloten dat elk team 6 ballen in bruikleen krijgt en deze aan het einde van het seizoen weer moet inleveren. Mocht er een bal weg zijn, dan zal het team deze moeten betalen. Kosten ca. € 35 per bal.
Datzelfde geldt voor de kleding die jullie van volleybal in bruikleen krijgen. Bij het uitdelen ontvangen jullie een lijst van de kleding, deze dient aan het einde van het seizoen compleet te worden ingeleverd. Kosten voor vermissingen zijn voor het team.

Teamfoto
Aan het begin van de competitie willen we graag van alle teams een actuele foto voor op de website. Een georganiseerde fotosessie kost veel tijd en er is vast wel iemand in het team die een mooie camera op zijn telefoon heeft, wij verzoeken jullie bij gelegenheid zelf een foto te maken. Mocht dat niet lukken dan proberen we samen met jouw team een oplossing te zoeken. Heb je een mooie foto, stuur deze dan in max. 5 MB naar:

Installatiebedrijf H.J. De Vries opnieuw 3 jaar teamsponsor
Installatiebedrijf H.J. De Vries en de sponsorcommissie zijn overeengekomen dat de teamsponsoring van dames 3 met 3 jaar zal worden verlengd. Uiteraard zijn wij daar Henk en Sippie de Vries zeer erkentelijk voor.

Voor een 4 tal teams zijn wij nog op zoek naar sponsoren die het volleybal een warm hart toedragen.
Weet jij een kandidaat, laat het ons dan per omgaande weten zodat de sponsorcommissie contact kan opnemen. Een teamsponsor betaalt € 500 per jaar. Volleybal zorgt voor alle kleding en bedrukking, reclamebord in de sporthal, website en andere reclame uitingen. Zie voor meer informatie onze website: volleybaloeverzwaluwen.nl, menu sponsoring.

Taken- en functie verdeling op zaterdag 3 september 2016 in de sporthal
In de ledenvergadering van november 2015 is besloten dat het bonussysteem komt te vervallen. Als vervangend model is er gekozen voor een “Taken- en functieprogramma’. Ondertussen is dat programma gereed en vastgesteld. Het is de bedoeling dat alle taken en functies evenredig worden verdeeld onder de teams, leden en andere vrijwilligers. Met nadruk is er in de ledenvergadering vastgesteld dat dit géén vrijblijvendheid is. Zonder inzet is er geen competitie mogelijk!!

Als leden en/of team vertegenwoordiger kan je op 3 september a.s. tussen 10 en 12 uur in de sporthal één of meerdere taken- en/of functies uitzoeken. Het is mogelijk een aantal voorkeuren op te geven, maar het bestuur en TC wijzen deze uiteindelijk definitief toe. Je wordt over het vervolg uiteraard uitvoerig ingelicht. De teams die niet komen opdagen krijgen de resterende taken toebedeeld. Wij gaan er van uit dat het zover niet zal komen, laat zien dat je een lid van de vereniging bent en je steentje bijdraagt aan een bloeiende afdeling volleybal!

Grote clubactie 2016
Zoals elk jaar doet de afdeling volleybal mee met de goede doelen loterij “Grote clubactie”. Er worden begin september 2016 totaal 500 loten verdeeld onder de teams vanaf meisjes A. Elk team krijgt een aantal straten toegewezen waar deze loten twv € 3 er stuk verkocht kunnen worden. Heb je geen zin om bij de deuren langs te gaan, dan mag je ze natuurlijk ook zelf kopen! De opbrengst van deze loterij komt voor 80% ten goede aan volleybal en is onderdeel van een aantal acties die de leden jaarlijks zelf moeten doen om de opbrengsten en kosten in evenwicht te houden.

Wijzigingen spelregels Nevobo competitie
Zoals elk jaar zijn er een aantal wijzigingen om het spelplezier te verbeteren. Ook dit jaar is dat aan de orde. Wij hebben op de website een overzicht samengesteld. Lees deze eens door zodat je weet waarvoor de scheidsrechter kan fluiten en er wederzijds begrip is voor een juiste beslissing.

Eerste wedstrijden starten in het weekend van 23/24 september
Reserveer alvast wat ruimte in je agenda. Vanaf het weekend 23/24 september gaan we weer wekelijks competitie spelen. Om een goede start te maken willen we graag zo compleet mogelijk de competitie in.

Scheidsrechter en zaalwacht commissie
Om te kunnen deelnemen aan de competitie is het verplicht om binnen het team minimaal 2 leden aan te wijzen als scheidsrechter. Diegene die gaat fluiten moet minimaal een online scheidsrechter cursus hebben gedaan om te mogen fluiten in de klassen 3 en lager. Het is mogelijk om op kosten van de vereniging een cursus te volgen voor een hoger niveau. Op de Nevobo site onder menu Official staat hoe je de gratis online cursus kan oefenen en behalen.

Zodra de trainingen beginnen zullen de commissieleden de teams benaderen. Ook zal er weer een zaalwacht schema worden opgesteld. Zorg dat je binnen het team hierover goede afspraken maakt. Op wedstrijddagen moeten de velden 19.00 speelklaar zijn, dus uiterlijk 18.30 uur aanwezig zodat de teams nog tijd hebben om in te spelen.

Wij wensen jullie allen een prachtig volleybal seizoen toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en commissies volleybal.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top