De TC heeft een voorlopige indeling seizoen 2016-2017 samengesteld. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen en mogelijkheden.
Na een paar trainingen zullen de definitieve selecties worden ingeschreven bij de Nevobo. Het is dus mogelijk dat er nog van team gewisseld kan/moet worden.
Selectie Dames 1 en 2
Sietske Schreur
Danielle Zwerver
Erna Frankena
Grietsje Lyklema
Tryntsje Albada
Corine Kampen
Elske Folmer
Attie Melchers
Femke Kemker
Johanna Hoekstra
Manja Hoekstra
Janine Kemker
Marthe de Vries
Britt Haytema
Fimke Bootsma (?)
Gerbrich Falkena
Aukje Feenstra
Janneke Wittermans
Marije Stilma
Jitske Lanting
Maartje Smits
Dames 3
Klasine Smit
Elisa Bakker
Wietske Koornstra
Linda de Jong
Rienke de Koe
Baudina van der Veer
Tineke Stellingwerff
Fenna Buma
Ilse Bouma
Christa de Lange
Tineke de Vries
Anna Stilma
* van dames 3 moeten er waarschijnlijk nog een paar naar dames 4
Dames 4
Aaltje Broersma
Fetsje Grouwstra
Petronella Grouwstra
Sjoerdtje de Boer
Liesbeth Faber
Regina Boekema
Thea Melchers
Lenie Bruggenkamp
 
 
Heren 1
Piet Woudstra
Luut Dijkstra
Theo v.d. Meulen
Douwe v.d. Velde
Anton de Jong
Bert Bruins
Jaap Harkema
Ype Kramer
Wim van der Meer
Kees Folkertsma
Evert van der Wal
Dick Dalman
Heren 2
Bauke van der Goot
Niels Lanting
Jurjen van Dijk
Jelle v.d. Velde
Fimme Jan Mulder
Arko v.d. Meulen
Sytze Sjerp Hoekstra
 
 Heren 3
Sjoerd Melchers
Gert Jan Baak
Bas de Kroon
Bouke Yke Peterson
Durk Abma
Durk Grouwstra
Rein Couperus
Chris Vessies
Joost van Dijk
 
Jongens A
Roy Veneman
Menno Kuipers
Ysbrand Galama
Jeldert Oenema (*)
Tjardo Stellingwerf
Jente Semplonius
Marco Stegenga
Giann de Goede
Luuk Mous
Johan Deinum
Folkert-Jan Vellinga (**)
Thomas de Boer (**)
Rinke vd Veen (**)
(*) alleen wedstrijden
(**) alleen trainen
Meisjes A
Julia Bergstra
Ilse Bles
Hester Buma
Mirthe Veenstra
Iris de Jong
Kim Faber
Myrthe Damstra
Nelly Riem
Meisjes B Regio
Anna de Vries
Manon de Jong
Nynke Galama
Sophie Sijnja
Tjitske Busman
Gea Wiersma
Claudia Fraterman
Anne Douma
Simone Kemker
Ilse Femke de Jong
 
Meisjes B Rayon
Willemieke van Dijk
Femke Roosjen
Lisa Nijenhuis
Lianne Achterbergh
Froukje van der Veen
Roos Fekkes
Fardau de Boer
Meisjes C selectie
Lianna Haytema
Jildou Haytema
Helena Achterbergh
Marrit Amsterdam
Romy de Jong
Mette Laan
Jara Boven
Denise Losper
Sanne Haytema
Fenne Muis
Welmoed Brouwer
Arianne Nauta
Vav van der Wal
Sharona Timmers
Dewi Jongman
Anna de Vries
   
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top