ledenvergOp 3 december 2015 is de Algemene ledenvergadering van de (OMNI) Sv-Oeverzwaluwen. Er staan vele activiteiten en investeringen op het programma. Het is goed voor de vereniging dat u als lid aanwezig bent, samen werken aan een duurzame toekomst!

3 december 2015 - ledenvergadering SV Oeverzwaluwen (alle afd.) - Sporthal 20.30 uur

Laat uw stem horen..... Zie agenda lees meer!
Het algemeen bestuur van sv "Oeverzwaluwen"
nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering.

Datum : 3 december 2014.
Plaats : kantine de Sândobbe te Koudum
Tijd : 20.30 uur.

Jaarverslag, rekening 2014-2015 en begroting 2015-2016 liggen vanaf 20.00 ter inzage.

AGENDA:

1 Opening.
2 Vaststellen agenda.
3 Mededelingen en ingekomen stukken.
4 Verslag algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2014.
5 Belangrijkste activiteiten OMNI in 2015 en in 2016
6 Jaarrekening 2014-2015 verslag kascommissie.
7 Begroting 2015-2016, vaststelling OMNI bijdrage
8 Beheer sporthal, exploitatie 2014-2015, begroting 2015-2016
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top