Beste leden van de afdeling Volleybal,
Op 6 november 2014 is de algemene ledenvergadering afdeling volleybal in Klink.
Het is belangrijk om deze vergadering bij te wonen, wij willen graag van ieder team weten wat er leeft. Dat kan een mooie of iets mindere ervaring zijn! De vereniging wordt bestuurd, maar de leden mogen bepalen hoe er uiteindelijk bestuurt moet worden. 
Kom dus allemaal naar de Klink, iedereen ontvangt alvast 20 bonuspunten per persoon voor zijn/haar team.

We starten met de jeugdteams tot en met Meisjes A. van 19.45 uur - 20.45 uur.
In een soort "vragen en antwoord uurtje" zullen bestuur en technische commissie met jullie in gesprek gaan. (als jullie het prettiger vinden, mag je ook je coach of trainer meenemen)

Om 20.45 uur is aansluitend de senioren vergadering in de Klink.
Agenda
- opening en welkom
- vaststellen agenda
- notulen ledenvergadering
- ingekomen stukken
- samenvatting afgelopen seizoen
- status beleid en structuur afdeling volleybal
- evaluatie bonussysteem
- financieel overzicht
- begroting 2014-2015
- contributie vaststelling 2014-2015
- bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Jacoline Hoekema
  het bestuur draagt als nieuwe secretaresse voor: Kim Haytema-Bruno
- rondvraag
- sluiting

    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top