EurologoIn de ledenvergadering van 7 november 2013 is besloten om de contributie met € 2,50 per kwartaal te verhogen. In de komende 3 jaar wordt de gemeentelijke jeugdsubsidie afgebouwd naar nihil en is de afdeling genoodzaakt om een verhoging toe te passen. Door de vele bezuinigingen wordt het steeds moelilijker om met eigen middelen de sportverenigen draaiend te houden. Gelukkig wordt de volleybal afdeling gesteund door vele sponsoren die de vereniging een warm hart toedragen. Zonder hen is er helaas geen sport van enig niveau meer mogelijk. Schrijnend is dat de gemeente SWF de jeugd wil laten bewegen en de verenigingen daartoe aanzet. Helaas zal dat zonder gemeentelijke subsidie steeds moeilijker te realiseren zijn!! Nieuwe tarieven 2014!
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top