Maar liefst 65 leden van de afdeling volleybal waren present bij de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 7 november j.l. Sinds de introductie van het bonussysteem in 2012 is het mogelijk om punten te halen voor diverse inspanningen, waarmee je als lid de afdeling volleybal een vrijwillige dienst kan bewijzen. Ook voor het bijwonen van deze vergadering worden punten toegewezen. Makkelijk te verdienen punten en tegelijkertijd op de hoogte worden gebracht van de nieuwe ontwikkelingen binnen de club en volleybal Nederland.
Wegens de afbouw van de gemeentelijke jeugdsubsidie is ter compensatie de contributie met € 2,50 per kwartaal verhoogd. Het nieuwe tarief gaat in op 1 januari 2014. De laatste jaren is er stevig geïnvesteerd in opleiding, trainers, materialen en kledinglijn.
De afdeling kan nog een paar co-sponsoren gebruiken, mocht u belangstelling hebben, voor € 500 per jaar heeft u een compleet team voorzien met uw bedrijfsnaam of instelling. De afdeling volleybal staat er goed op. De nieuwe structuur werpt zijn vruchten af, zowel organisatorisch als sportief!
Namens het bestuur, bedankt voor de grote opkomst.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top