Inleiding
Een leidraad voor zowel de ervaren als de net startende volleyballers bij Oeverzwaluwen. Op onze pagina handige tips en informatie, wat van pas kan komen bij het spelen van wedstrijden en het doen van gezamenlijke werkzaamheden. De website wijst je naar de juiste personen die actief zijn binnen de vereniging. Zie ook bestuur en commissies. Uit ervaring blijkt dat vooral startende volleyballers nog veel vragen hebben over het spelen van wedstrijden en het reilen en zeilen van de vereniging. Deze leidraad kan kleine problemen voor of tijdens de wedstrijden helpen te voorkomen. Het is uiteraard niet ter vervanging van bestuur en commissies bedoeld. Voor vragen kun je altijd bij hen terecht.

De volgende punten zijn in ieder geval van belang:
 • Zorg dat je persoonlijke gegevens bij de ledenadministratie actueel zijn, bij twijfel contact opnemen met Sanne Dijkstra. Zie leden>aan- en afmelden lid.
 • Ieder lid dient op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement, zie home>Huishoudelijk reglement
 • Kijk regelmatig op deze website voor de laatste informatie betreffende start training en teamindeling.
 • Indien jij je hebt opgegeven voor werkzaamheden binnen de club, kijk dan ook regelmatig op de indeling van werkzaamheden, het is erg vervelend als personen niet komen opdagen!
 • De meeste teams hebben een shirt- of co-sponsor, voor het begin van de competitie krijgt de teamcaptain een tas met kleding en een set volleyballen. Aan het einde van het seizoen moet alles weer compleet worden ingeleverd. Datum wordt bekend gemaakt op de website en per mail aan de teamcaptain.
 • Het team is verantwoordelijk voor deze materialen in bruikleen.
 • Elk team kiest een teamcaptain die als contact persoon voor de TC en DB aanspreekpunt is.
 • Elk team maakt een schema voor het wassen van kleding, het schrijven van een wedstrijdverslag, het rijden naar uitwedstrijden e.d. Zie home>downloads>wedstrijdschema
 • Elk team is verplicht een aantal werkzaamheden te verrichten binnen de club. In de ledenvergadering van 2017 is daarvoor een taken programma vastgesteld. Ieder lid/team moet een minimaal aantal punten halen.
 • Elk team is in ieder geval verplicht 2 scheidrechters aan te wijzen die op toer beurt een wedstrijd fluiten. Een scheidsrechter moet een online toelatingsexamen doen. Zie site Nevobo.nl
 • Indien er interesse bestaat kun je op kosten van de club een uitgebreide cursus scheidrechter doen.
 • De scheidsrechter indeling wordt 4x per jaar gemaakt door de scheidsrechter TC. Zie home>scheidsrechterzaken.
 • Begeleiding voor scheidsrechters is mogelijk, neem contact op met de scheidsrechter coordinatoren Sasja Haytema of Sanne de Jong.
 • Elk team krijgt een vast trainingschema van de TC. Meestal is dat in de sporthal of de Klink.
 • Indien je verhinderd bent, voor een training of wedstrijd, dan moet je dat vooraf melden bij de trainer en/of teamcaptain.
 • Elk team maakt voor het seizoen afspraken over verdeling werkzaamheden, taken programma, trainingen, spelsysteem, presentatie sponsoren en alles wat er bij hoort. De teamcaptain krijgt een map met alle nodige informatie en formulieren die nodig zijn voor het verloop van trainingen en wedstrijden tijdens het seizoen.
 • Het is mogelijk om in overleg met TC en DB een trainerscursus te doen op kosten van de afdeling volleybal. Als tegenprestatie vraagt de afdeling vrijwillig een team te trainen.
 • Voor de hele sv Oeverzwaluwen gelden huisreglementen, statuten en een gedragscode. Als lid, bestuurder, begeleiding en vrijwilligers conformeer je je met deze afspraken.
 • Mochten er verschillen zijn die je niet binnen de afdeling kan oplossen, dan is het DB van de OMNI vereniging de eerste toehoorder. Indien gewenst stelt deze een arbitrage commissie samen.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top