Communicatieprotocol voor leden binnen de vereniging Oeverzwaluwen afd. Volleybal

Beste leden,

Volleybal is een leuke sport en het plezier dat jullie daaraan beleven moet altijd voorop blijven staan.
Voor het spel gespeeld kan worden, is er een organisatie nodig om dat mogelijk te maken. Deze organisatie bestaat uit een aantal vrijwilligers die zeer actief zijn, waaronder een aantal van jullie.
Een paar jaar geleden is ervoor gekozen om met een klein bestuur en een aantal commissies de organisatie te verzorgen. Dat lukt grotendeels door vele uurtjes vrijwillige inzet. Toch worden de taken steeds omvangrijker.
De eisen voor volleybal worden steeds complexer en de inzet van de sportbond Nevobo steeds minder. Dat komt door gebrek aan mankracht en middelen. Ook de Gemeente kiest voor afschuiven van taken en middelen.
Mede hierdoor komen onze vrijwilligers steeds meer onder druk te staan en overwegen daardoor te stoppen.
Zonder vrijwilligers is er geen sport, het alternatief is om betaalde krachten in te huren, maar dat zou een ongekende contributie verhoging betekenen.
Om het tij te keren en de sport voor iedereen haalbaar te houden, willen we alle leden verzoeken zelf een steentje bij te dragen door in ieder geval onze commissieleden en vrijwilligers niet onnodig te belasten.
Steeds vaker wordt er door leden, voor van alles en nog wat, gebruik gemaakt van de mobiele whats app. Commissieleden hebben ons verzocht hier per direct paal en perk aan stellen. De commissieleden zullen vanaf heden niet meer reageren op Whats app verkeer. Ons advies aan de leden is dat je m.u.v. spoedeisende zaken, contact opneemt met je Teamcaptain/trainer of coach!
Informatie en communicatie

Op de laatstgehouden ledenvergadering hebben wij alle aanwezige leden laten zien hoe er met vragen, opmerkingen, kledingzaken, scheidsrechter indeling,
et cetera omgegaan dient te worden.

Tip! Volg het stappenplan.

Stappenplan communicatieprotocol afdeling volleybal

Stap 1: website volleybaloeverzwaluwen.nl

De meeste vragen en antwoorden staan op onze website: volleybaloeverzwaluwen.nl, kijk regelmatig op de site voor o.a.:
- Programma Nevobo, uitslagen en wedstrijdwijzigingen
- Actueel nieuws
- Teamindeling en contactpersonen
- Leden informatie, leidraad, aan-en afmelden, contributie
- Reglementen, wedstrijdzaken, FAQ, en downloads
- Bestuur- en commissieleden
- Sponsoring
- Kledingzaken

Stap 2: team boek
Aan het begin van het seizoen krijgt de teamcaptain een team boek. Alle informatie die nodig is voor wedstrijdzaken staat hierin. Je vindt hier o.a. spelerskaarten, adressenlijst, invullen wedstrijdformulier, kledinglijsten, reglementen en internet links voor overige informatie.

Stap 3: Overige vragen en/of opmerkingen
Indien jij als lid toch nog met een dringende vraag blijft zitten, dan kun je overleggen met de teamcaptain, trainer of coach. Indien zij geen oplossing in huis hebben, nemen ze contact op met de TC leden.

De TC leden kunnen dringende zaken direct in gang zetten en overige opmerkingen bespreken zij in de TC en/of DB vergaderingen.

Als een ieder zich hieraan houdt, blijft het ook voor de commissieleden een leuke sport!!

Wij rekenen op jullie medewerking!

Bij voorbaat dank.

Bestuur en commissieleden
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top