1. Alle wedstrijden worden volgens het wedstrijdreglement van de NEVOBO gespeeld.
2. De vereniging, die in het wedstrijdprogramma als 1e wordt genoemd, is de thuisspelende vereniging. Zij zorgen voor een goedgekeurde wedstrijdbal en een goede teller, ook zijn zij verantwoordelijk voor de invulling van het wedstrijdformulier.
3. Deelnemen aan wedstrijden is alleen toegestaan, wanneer de speler in het bezit is van een geldige NeVoBo-spelerskaart. Bij aanvraag nieuw lid dient het registratienummer wel ingevoerd te worden.
4. Als er geen kaart kan worden getoond, moet de aanvoerder verklaren aan de scheidsrechter, dat de speler NeVoBo-lid is en een spelerskaart bezit of in aanvraag is. Een aantekening wordt op het formulier gezet door de scheidsrechter, de aanvoerder en betrokken speler ondertekenen dit.
5. Teamwijzigingen en nieuwe spelers, ook tijdens het seizoen moeten schriftelijk gemeld worden aan de diverse wedstrijdsecretariaten.
6. De aanvoerder moet minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van de wedstrijd het wedstrijdformulier hebben ingevuld.
7. Na afloop van de wedstrijd controleren beide aanvoerders het wedstrijdformulier, zij blijven verantwoordelijk voor fouten.
Nethoogte: Dames- en Meisjes A 2.24 m., Heren 2.43 m., , (Gemengde) A-Jeugd 2.24, (Gemengde) B-Jeugd 2.15 m. en (Gemengde) C-Jeugd 2.05 m.
9. Speelveld C JEUGD (gemengde): veldlengte 2X7=14 meter, breed 9 meter Opslag C JEUGD: bij 3 gescoorde punten draait het serverende team één plaats door. Het team blijft serveren! Bij serve dient de speler tussen de 7-9 METER lijn te zijn. Sprongserve is wel toegestaan.
A JEUGD: GEBOREN OP OF NÁ 1-10-1994
B JEUGD: GEBOREN OP OF NÁ 1-10-1996
C JEUGD: GEBOREN OP OF NÁ 1-10-1998
10 ART. 3.1.6.1. Een speler mag tweemaal in één kalendermaand uitkomen in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort, met een maximum van tien invalbeurten per seizoen. Een speler die meer dan twee keer in één kalendermaand of meer dan tien keer per seizoen in een hoger team uitkomt, gaat automatisch tot het team behoren waarin de speler de laatste keer is ingevallen.
ART. 3.1.6.3. In afwijking van het gestelde in art. 3.1.6.1., mogen speelgerechtigde leden die op 30 september, van dat bondsjaar, niet ouder zijn dan 17 jaar onbeperkt uitkomen in ieder hoger team.
ART. 3.1.6.4. Een speler die in één kalendermaand ten hoogste eenmaal heeft gespeeld mag in de daaropvolgende maand in het naast lagere team uitkomen. De terug schrijving moet uiterlijk de 1ste van de maand, na die waarin de speler ten hoogste eenmaal heeft gespeeld, schriftelijk bij de competitieleider worden ingediend. Deze regeling geldt tot en met de maand februari.
Vanaf de tweede klas en lager geldt voor het terug schrijven naar een lager team met inachtneming van de artikelen 3.1.6.1 t/m 3.1.6.4: indien in de klasse van het naast lagere team, meerdere teams van de verenigingen uitkomen, mag de speler voor één van die teams uit die klasse opgegeven worden.
Wijzigingen van vastgestelde wedstrijden is in principe niet mogelijk (ART.3.1.7.4/3.1.7.10).Wanneer een team toch verhinderd is te spelen, dient het verenigingssecretariaat, hiervan per mail de competitieleider Klaas de Groot, zo snel mogelijk in kennis te stellen. Er wordt 3 punten in mindering gegeven, met uitzondering van de bekende redenen. De tegenstander, zaalwacht en scheidsrechter dienen ingelicht te worden door de vereniging. De administratiekosten, eventuele zaalkosten voor het opnieuw plannen van de wedstrijd en eventuele andere sancties zijn voor rekening van de vereniging die de wijziging aanvraagt. De in te halen wedstrijd dient binnen 1 week opnieuw in overleg gepland te zijn.
Puntentelling: Alle afdelingsklassen spelen 3 sets van 25 punten met minimaal 2 punten verschil.
Bij de derde set wordt er opnieuw getost, er wordt niet gedraaid van speelhelft gedurende de set.

Het wedstrijdformulier
Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier ingevuld te zijn. Het verdient de aanbeveling dat de aanvoerder alle spelerskaarten heeft. Op deze manier kan hij/zij het formulier alvast invullen, zonder eerst op de aanwezigheid van alle teamleden te hoeven wachten. De spelers worden op volgorde van rugnummers (laag naar hoog) ingevuld. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het juist invullen van het wedstrijdformulier. Indien dit niet correct gebeurd, dan legt de NEVOBO een boete op. Deze boete wordt door de vereniging op het betreffende team verhaald. Dus controleer, na het spelen van de wedstrijden altijd het wedstrijdformulier!

Onderstaande punten zijn van belang voor het juist invullen van het wedstrijdformulier door de aanvoerder/coach en teller.
Het wedstrijdschema
Aan het einde van het seizoen wordt in het Sweltsje en de website alvast de wedstrijdkalender van het nieuw seizoen geplaatst, zodat iedereen tijdig op de hoogte is van de aanvang van de competitie. De wedstrijden zijn te vinden op www.nevobo.nl en via de link op onze site.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top