Omdat wij als vereniging nog wel eens vragen krijgen die voor velen gelden, willen wij de antwoorden via deze weg met u delen.
Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u contact opnemen via het volgende mailadres: , dan proberen wij deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Hoe zit het met de verzekering bij het vervoeren van leden naar activiteiten voor de vereniging?
Ouders of andere vervoer aanbieders, die leden van de vereniging vervoeren naar wedstrijden of andere vereniging evenementen zijn verzekerd via de OMNI vereniging.

Is er een verzekering voor de vrijwilligers van Oeverzwaluwen?
Alle vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging zijn verzekerd via de Gemeente SWF.

Het invullen van het wedstrijdformulier lijkt me erg moeilijk, is er een handleiding?
Het invullen van het wedstrijdformulier lijkt soms lastiger dan het in feite is. Voor zowel het regionale als het nationale wedstrijdformulier is een handleiding beschikbaar.

Onze tegenstander is te laat, hoe lang moeten we wachten?
Een team moet reglementair minimaal zestien minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar bij het speelveld aanwezig zijn. Wanneer het team dan niet volledig of niet speelklaar aanwezig is, moet gewacht worden tot tien minuten na aanvang van de wedstrijd, voordat het wedstrijdformulier afgesloten wordt.

Ons team is niet compleet bij een wedstrijd, kunnen we die verplaatsen?
  1. Een wedstrijd kan gewijzigd worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  2. Een aanvraag voor wedstrijdwijziging moet minimaal 10 dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, voorzien van de goedkeuring van beide verenigingen, zijn ingediend;
  3. Wijzigingen van wedstrijden, waarvan de aanwijzing niet door de thuisspelende vereniging gebeurt, mogen uitsluitend naar een datum die minimaal 10 dagen ligt na de datum, waarop de aanvraag is ontvangen;
  4. Wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging moeten uiterlijk op 1 februari van het seizoen, al dan niet na wijziging, zijn vastgesteld.
  5. Wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld in de periode tot 1 maart mogen niet naar 1 maart of later worden gewijzigd;
  6. Wedstrijden, vastgesteld in de periode vanaf 1 maart mogen uitsluitend naar een datum voorafgaand aan de oorspronkelijke datum worden gewijzigd;
De administratiekosten voor een wedstrijdwijziging worden in rekening gebracht bij de vereniging, die het verzoek indient. Wedstrijdwijzigingen kunnen via de website ingediend worden.
De handleiding hiervoor kun je vinden via http://www.volleybal.nl/competitie/naslag/handleidingen

De aangewezen scheidsrechter is erg laat, hoe lang moeten we op hem wachten?
Indien de aangewezen scheidsrechter op het officiële aanvangstijdstip niet aanwezig is en hij vervangen kan worden door een aanwezige scheidsrechter, die voldoet aan de juiste code voor het niveau, dienen de teams te spelen onder leiding van deze scheidsrechter. De vervangende scheidsrechter moet, voor zover mogelijk, op de officiële aanvangstijd aanvangen met de wedstrijd. Tot de aanvangstijd is de aangewezen scheidsrechter nog gerechtigd de wedstrijd te leiden.

De aangewezen scheidsrechter is niet gekomen, wat nu?
  • Wanneer er voor een wedstrijd twee scheidsrechters zijn aangewezen, heeft de tweede scheidsrechter te allen tijde het eerste recht om de rol als eerste scheidsrechter over te nemen.
  • Als de tweede scheidsrechter niet is opgekomen, of er maar een scheidsrechter wordt ingedeeld geldt de regel dat iedere scheidsrechter die een aanwijscode op het niveau van de wedstrijd of de naast-lagere speelniveau heeft, de wedstrijd mag leiden.
  • Mocht er geen scheidsrechter op het juiste of het naast-lagere speelniveau beschikbaar zijn dan geldt dat iedere scheidsrechter de wedstrijd mag leiden, mits beide teams hiermee instemmen.
  • Indien geen scheidsrechter gevonden kan worden, kan de wedstrijd helaas geen doorgang vinden en wordt deze door de competitieleider, in overleg met betrokken verenigingen, opnieuw vastgesteld.

Wat te doen bij afzegging van een wedstrijd
Wanneer je besluit een wedstrijd af te zeggen is het erg belangrijk dat iedereen hierover goed geïnformeerd wordt. Zorg er voor dat in zo'n geval de volgende stappen uitgevoerd worden. Lees voordat je een team afmeldt altijd de leidraad slecht weer door.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top