Gedragscode van OMNI vereniging Oeverzwaluwen. Goedgekeurd in Ledenvergadering OMNI 2013.

In het 'Reglement Ongewenst Gedrag' staan de gedragsregels opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar. De 'Leidraad gedrag trainers en begeleiders' geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen. De grenzen van handelen worden met voorbeelden beschreven met als doel een handvat voor begeleider te geven. Ze nodigen uit tot nadenken en discussieren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving. Aan alle trainers en begeleiders binnen de Nevobo wordt deze leidraad ter hand gesteld. Bij inschrijving voor een opleiding van de volleybal ACADEMIE ontvangt de deelnemer deze leidraad. Tijdens de opleiding wordt er minimaal bij de startbijeenkomst aandacht aan besteed. Op het inschrijfformulier conformeert iedere deelnemer zich aan het Reglement Ongewenst Gedrag. Dit is vooral bedoeld als bewustwording aangezien ieder lid van de Nevobo en ieder persoon die binnen haar verenigingen werkzaamheden verricht of een functie uitoefent zich hier al aan conformeert. Alle gediplomeerde trainers hebben deze nieuwe Leidraad rechtstreeks ontvangen. Evenals alle in sportlink geregistreerde Vertrouwens Contact Personen.

Zoals al gezegd heeft de OMNI-Sv Oeverzwaluwen deze gedragscode overgenomen en aangepast voor onze vereniging. Alle trainer, coaches en overige begeleiders worden gevraagd deze gedragscode te ondertekenen. Het is geen vrijwillige keuze meer, maar een vastgestelde verordening binnen de OMNI-vereniging.

Een exemplaar van de vastgestelde Gedragscode vind je onder downloads.
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top