Schermafdruk 2018 09 29 15.22.46
Het seizoen is weer los! Een goed moment om gezamenlijk te bespreken hoe we komend volleybalseizoen gaan organiseren.
De ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op 11 oktober aanvang 19.30 uur in de Klink. De agenda en uitnodiging zal ook worden verspreid via de teamcaptains.

Agenda
1. Opening met informatieblok
2. Presentielijst
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen seizoen 2018/2019
5. Bonussysteem ontwikkeling
6. Acties en loterij opbrengsten
7. Hoe gaan we om met vrijwilligers
8. Beachvolleybal, een mooie zomersport
9. Kledinglijn bestel op vcoeverzwaluwenshop.nl
10. Pauze (jeugd mag evt. naar huis)
11. Opening 2e gedeelte vergadering
12. Financieel jaaroverzicht 2017-2018
13. Begroting seizoen 2018-2019
14. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter Gerben Zwerver
(graag kandidaten aanmelden)
15. Rondvraag
16. Sluiting

    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top