Wegens een sterfgeval bij de tegenstander VoVeVa volleybal Dames 1, is de wedstrijd voor 10 november a.s afgelast. Een nieuwe datum wordt z.s.m. via Nevobo vastgesteld. De overige wedstrijden voor Meisjes A en Meisjes B regio worden zaterdag 10 november aanvang 17.00 uur gespeeld in de Sândobbe.
Het seizoen ’18-’19 is weer in volle gang! Naast sportief bezig zijn betekent dit ook dat het tijd is om met elkaar in algemene en financiële zin terug én vooruit te kijken naar het reilen en zeilen van de vereniging. We doen dit tijdens de Algemene Ledenvergadering. Een aantal zaken die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging worden deze avond ter beoordeling aan de leden voorgesteld. Naast de bezetting van het algemeen bestuur betreft dit ook een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement aangaande het lidmaatschap. Dit betekend dat er een keuze mogelijkheid komt om het lidmaatschap op een andere manier, per afdeling aan te gaan. Leden worden onder andere middels dit bericht hierover tijdig geïnformeerd. Verder wil het bestuur het beleidsplan voor de sportvereniging aan u presenteren en bediscussiëren. Inhoudelijke stukken zullen tenminste twee weken voorafgaand aan de vergadering ter inzage worden gepubliceerd op de afzonderlijke websites van de vier afdelingen die SV Oeverzwaluwen rijk is: voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis. We zien u graag op maandag 26 november 2018. Tijd en locatie: 20.00 uur, kantine sporthal Sandobbe te Koudum
AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 30-10-2017
5. Bestuurswisseling, aftredend Ulco Seinstra. Voorstel nieuwe penningmeester OMNI Bertha van der Veen en Bouke Yke Peterson als secretaris.
6. Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)
7. Vaststellen Jaarverslag 2017-2018
8. Vaststellen Financieel verslag 2017-2018
9. Beleidsplan Oeverzwaluwen
9b. Presentatie website OMNI
10. Rondvraag
11. Sluiting
Schermafdruk 2018 09 29 15.21.28Terwijl velen van de leden uitgerust zijn van een welverdiende vakantie, heeft het bestuur en de TC de nodige voorbereidingen voor een nieuw seizoen grotendeels afgerond.
Besloten is om alle teams aan het begin van het seizoen een nieuwsbrief te verstrekken met de meeste relevante informatie.

Nevobo (wedstrijden wijzigingen)
Door de Nevobo en andere verenigingen worden er vaak nog wedstrijden gewijzigd, dit gaat dan vaak om tijden of data die veranderen. Wij willen jullie vragen dit goed in de gaten te houden via de Nevobo site of de app. Het bestuur krijgt hier ook meldingen van, alleen als het om een last minute wijziging gaat zullen wij voor de zekerheid het team in kennis stellen. Het wedstrijdprogramma die je kan vinden op de Nevobo site is altijd de juiste!

Wijzigingen spelregels Nevobo competitie
Zoals elk jaar zijn er een aantal wijzigingen om het spelplezier te verbeteren. Ook dit jaar is dat aan de orde. Op de site van de Nevobo is er een overzicht te vinden. Lees deze eens door zodat je weet waarvoor de scheidsrechter kan fluiten en er wederzijds begrip is voor een juiste beslissing.

DWF
Net als vorig jaar maakt Nevobo ook dit jaar gebruik van DWF (digitaal wedstrijdformulier) Iedereen team is zelf verantwoordelijk de DWF te activeren op een mobiel of tablet, een uur voor de wedstrijd kan je de spelers toevoegen van de tegenpartij. Je eigen team kun je vooraf instellen met een vaste basis bezetting. Heb je nog vragen dan kun je het beste kijken op de website van Nevobo of stel de vraag tijdens de training aan de trainer. https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/

Webshop vcoeverzwaluwenshop.nl
Vorig jaar hebben we de eigen webshop vcoeverzwaluwenshop.nl gepresenteerd. Deze nieuwe kleding en materialen lijn zijn verkrijgbaar via een online bestelling. Beheerder van de webshop is Textielstra.nl in Sneek.

Trainen tijdens vakanties
Elk team heeft de mogelijkheid om tijdens de vakanties door te trainen. Mocht een team hier geen gebruik van willen maken dan moet dit voor de betreffende vakantieweek doorgegeven worden via de mail naar zodat sporthalbeheer op de hoogte gebracht kan worden.

Scheidsrechter- en zaalwacht commissie
Om te kunnen deelnemen aan de competitie is het verplicht om binnen het team minimaal 2 leden aan te wijzen als scheidsrechter. Diegene die gaat fluiten moet een online scheidsrechter cursus hebben gedaan om te mogen fluiten in de klassen 3 en lager. Het is eventueel mogelijk om op kosten van de vereniging een cursus te volgen voor een hoger niveau. Op de Nevobo site onder menu Official staat hoe je de gratis online cursus kan oefenen en behalen. De commissie maakt een indeling, ben je verhindert dat moet je zelf voor vervanging zorgen. In geval van overmacht kun je contact opnemen met Sietse Sjerp Hoekstra of Jelle v.d. Velde van de scheidsrechterscommissie. Uiteraard ontvang je als scheidsrechter een mooi aantal bonuspunten!
Ook zal er weer een zaalwacht schema worden opgesteld. Zorg dat je binnen het team hierover goede afspraken maakt. Op wedstrijddagen moeten de velden 18.30 speelklaar zijn, dus uiterlijk 18.15 uur aanwezig zodat de teams nog tijd hebben om in te spelen.

Communicatie
Mocht je nog vragen hebben voor volleybalzaken die niet genoemd zijn of op de website te vinden zijn, neem dan contact op met de teamcaptain. Deze kan dan in overleg met de trainer/coach de TC leden benaderen. Uiteraard mag je ook een email sturen naar

Wij wensen jullie allen een prachtig volleybal seizoen toe.
Van harte welkom bij onze volleybal afdeling Oeverzwaluwen. Volleybal leeft in Koudum en omgeving. Lijkt het jou ook leuk om te komen volleyballen, meld je dan snel aan. Je moet in ieder geval een aanmeldformulier invullen en deze bij de ledenadministratie van volleybal en de OMNI vereniging afgeven. Via download onder home kan je dit formulier printen en invullen. Zodra je bent aangemeld word je ingedeeld bij een team. Je kan daarvoor altijd contact opnemen onze TC leden.
    youtube
Hoofdsponsor
advertentiedecorboo
Volleybalbond
nevobo
logoOMNI-Afdelingen
Voetbal
Tennis
Gymnastiek
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top