De afdeling volleybal bestaat uit een aantal commissies. Een van de belangrijkste voor de leden is de  (TC) technische commissie. De TC zorgt eigenlijk voor alle zaken die in en rond de wedstrijden van belang zijn. U kunt hier denken aan, het indelen van teams, het coordineren van trainers, choaches en andere begeleiding. Opleiding trainers, scheidrechters, selecteren en scouten van talentvolle spelers, etcetera.

De aanvoerder van een team fungeert als schakel tussen het team en de TC. Hij/zij zorgt er voor dat de TC geïnformeerd wordt over ontwikkelingen en eventuele problemen. De TC heeft met enige regelmaat overleg met de trainer/coach. Bij het uitoefenen van haar taken houden de TC-leden rekening met de volgende zaken:
• Minimaal handhaving van het huidige spelniveau wordt nagestreefd
• Indien mogelijk, niveauverbetering
• Bij het maken van de teamindelingen worden, naast technische, ook sociale criteria gehanteerd

Praktische zaken
Halverwege het seizoen belegt de TC per team een tussentijdse evaluatie samen met de teamleden. Tevens wordt de leden verzocht een vragenlijst in te vullen over de wensen voor het volgende seizoen. Aan het eind van het seizoen worden door de TC nieuwe voorlopige teamindeling gemaakt. Deze wordt op de website geplaatst. Het betreft eerst een voorlopige indeling, aangezien er zich aan het begin van het seizoen vaak nog wijzigingen voordoen. De mogelijkheid is aanwezig dat er in teams wordt geschoven. Er wordt echter wel getracht om dergelijke veranderingen zo veel mogelijk te beperken. Na het invullen van de teams gaat de TC bezig met het zoeken naar geschikte trainers, trainingsgelegenheden en eventuele coaches. Tevens wordt er een trainingsrooster gemaakt.
De TC werkt met een beleidsplan 2016-2020. Dit beleidsplan kunt u ook downloaden onder home>downloads.

De TC bestaat momenteel uit:
Technisch Coördinator Johan Folmer Schermafdruk 2017-03-05 11.49.16.png
       
     
TC leden jeugd Mirjam Boersma Schermafdruk 2017-03-05 12.25.33.png
TC leden Dames senioren Grietje Lyclema
Schermafdruk 2017-03-05 11.48.40.png
TC leden Heren senioren Luut Dijkstra  Schermafdruk 2017-03-05 11.42.17.png
TC leden scheidsrechters    
TC leden scheidsrechters    
Vaste Balsponsor
Slagerij-De-Boer-blauw
Co-Sponsoren
Textielstra
Kuilart
advertentieGalema
Elfsteden Vaarvakanties Friesland logo
Agricola Bouw logo
Go to top